Fotogalerie

Jeskyně Nad Švýcarnou

Jeskyně Nad Švýcárnou je nejzápadnější jeskyní Josefovského údolí. Dva vchody ústí do 110 m dlouhé krápníkové chodby. Součást krápníkové výzdoby tvořily unikátní, dnes jen z části dochované formy měkkého, plastického sintru - tzv. nickamínku. Krápníková výzdoba byla poškozena neukázněnými návštěvníky. Za válečných událostí byla jeskyně útulkem místních obyvatel. Dnes je jeskyně nepřístupná.

Na stinných skalkách roste arkticko-alpinská kapradinka sleziník zelený (Asplenium viride) a severské mechorosty.