Fotogalerie

Partyzánská jeskyně

Jeskyně ve stráni nad Jáchymkou jsou bez krápníkové výzdoby. Jen v některých jsou sintrové povlaky.

Za válečných událostí v roce 1945 se v jeskyních ukrývalo mnoho uprchlíků a partyzánů a byly též útulkem babických občanů.

Hlavním půdním typem krasového území v okolí naučné stezky jsou rendziny na vápencích. Jsou to půdy převážně mělké a v celém profilu kamenité. Pod slabou vrstvičkou pokryvného humusu se nachází humózní horizont A, šedě až černošedě nebo hnědě zbarvený, který přechází v horizont Cd, tvořený zvětralinou vápencového podloží. Půdy jsou kypré, dobře provzdušněné a propustné pro vodu, jsou dobře zásobeny minerálními živinami a mají dobrou humifikaci. Pro značný nedostatek vody však lesní porosty nemohou plně využít jejich minerální bohatosti. Rendziny vyžadují zvýšenou hospodářskou péči a ochranu.