Fotogalerie

Horský les

Ve žlebu pod námi vidíte ukázku horského jiho- a středo-evropského suťového lesa, vyskytujícího se zde pod vlivem teplotního zvratu, který je umožněn příznivou konfigurací terénu v nižší nadmořské výšce (uzavřený stinný žleb s chladnou a vlhkou vápencovou sutí umožňuje stagnaci chladného vzduchu). Kromě krásných buků jsou zde vzrostlé exempláře jilmu drsného, lípy a javoru horského – klenu. V bylinném podrostu, charakterizovaném druhy náročnými na trvale příznivou vlhkost i úrodnost půdy (zejména dusík), najdeme nápadnou měsíčnici vytrvalou (Lunaria rediviva). V chladných žlebech Moravského krasu ji doprovází druh východoevropských horských lesů žluťucha orlíčkolistá (Thalictrum aquilegiifolium). Tyto lokality jsou jedním z nejnižších výskytů těchto horských druhů na Moravě.

Mohutný padlý velikán buku ještě nedávno, než jej zdolali houboví paraziti, zejména choroš troudnatec troudový (Fomes fomentarius), stál v plné kráse. Dnes je ukázkou stadia rozpadu přírodního lesa. Na jeho místo nastupuje mladá generace. Nastává boj o místo na slunci – boj o život.

Choroš troud natec troudový (Fomes fomentarius) je hojný v horských bukových lesích. Působí intenzívní bílou hnilobu napadených stromů.