Fotogalerie

Morozovova vyhlídka

Tato vyhlídka je pojmenována podle vynikajícího ruského lesníka, profesora pěstění lesů na lesnickém institutu v tehdejším Petrohradě G. F. Morozova (1867-1922). Svým životním dílem se stal zakladatelem biologického směru v lesnických vědách a zakladatelem lesnické typologie a typizace lesů. Jeho pamětní deska, umístěná na skále pod Ruským křížem, Je součástí lesnického Slavína, jenž byl na Školním lesním podniku založen prof. dr. h. c. ing. J. Opletalem a který je věnován památce význačných lesníků.

Před námi je pohled do Josefovského údolí s hutí Františkou (zastávka č. 15) a šipákovou doubravou na teplém skalnatém hřbetu na protější stráni.

Zakrslé porosty kolem nás tvoří tzv. dealpinská bučina s lípou velkolistou, javorem horským - klenem, javorem mléčným, jasanem ztepilým, jilmem habrolistým a teplomilnými keři: brslenem bradavičnatým, svídou krvavou, řešetlákem počistivým a dřišťálem. V podrostu převládají vápnomilné druhy s hojnou pěchavou vápnomilnou (Sesleria calcaria), bažankou vytrvalou (Mercurialis perennis), konvalinkou vonnou (Convallaria majalis), kokoříkem vonným (Polygonatum odoratum), lechou jarní (Lathyrus vernus), huseníkem chudokvětým (Arabis pauciflora), tolitou lékařskou (Cynanchum vincetoxicum) a bělozářkou větvitou (Anthericum ramosum).

Na výsluní skal a skalek najdeme kapradinku sleziník červený (Asplenium trichomanes), sleziník routičku (Asplenium ruta-muraria) a lomikámen vždyživý (Saxifraga aizoon).