Fotogalerie

Suťové porosty

Jejich podrost je složen z náročných druhů horských a severských lesů jako je bažanka vytrvalá (Mercurialis pe¬rennis), hluchavka žlutá (lamium galeobdolon), mařinka vonná (Asperula odorata), čarovník pařížský (Circea lu¬teciana). Výrazně se uplatňuje i netýkavka nedůtklivá (Impatiens noli-tangere) a kapradiny, zejména papratka samice (Athyrium filix – femina). Význačný je jarní aspekt s kyčelnici devítilistou (Dentaria enneaphyllos).

Půdoochranný význam těchto porostů omezuje jejich širší hospodářské využití, i když jsou zde ideální produkční podmínky pro smrk, jedli a všechny původní listnaté dřeviny.