Fotogalerie

Suť

Suť pod námi, dnes sterilní, tj. bez humusové výplně, neporostlá vegetací, je periglaciálního původu. Vznikla v ledových obdobích mrazovým zvětráváním výše položených vápencových skal. Pravděpodobně byla zarostlá suťovým lesem nebo alespoň zastíněna klenbou jeho korun. Člověk ji holosečí zbavil porostu. Deště a pravděpodobně i oheň dovršily dílo zkázy - zbavily ji po tisíciletí tvořené humusové výplně, takže dnes je jen obtížně a s velkými finančními náklady zalesnitelná.

Na skalní stěně nad námi je umístěna pamětní deska, věnovaná slovenskému básníku Pavlovi Országovi Hviezdoslavovi, který je autorem významné básnické skladby Hájnikova žena. Po něm je stezka, po které procházíme, nazvána Hviezdoslavovou.