Fotogalerie

Jeskyně Jáchymka (Evina)

Jáchymka je tunelovitou jeskyní, kterou v minulosti protékal Křtinský potok. Jeskyně je pojmenována po poustevníkovi Joachymovi, který v ní údajně žil počátkem 19. století.

Jeskyně byla paleolitickou stanicí. Sloužila za sídlo lovce medvědů a sobů. Za 30-ti leté války byla úkrytem obyvatelstva před Švédy. V minulosti zde byla prováděna těžba fosfátových hlín. Při těžbě byla jeskyně podstatně prohloubena, odkryto spodní patro a učiněny četné vzácné paleontologické nálezy. Nalezena např. vzácná psovitá šelma Cuon europaeus, která je uložena ve sbírkách Moravského muzea v Brně.

Nad jeskyní, východně od Velkého okna, je skalní terasa nazvaná Orlí hnízdo a Orlí jeskyně.

Starý hamr

Na místě budovy proti Jáchymce za silnicí stával mlýn a panská pila. Obojí bylo zbudováno v místech starého hamru, který se připomíná již v 2. polovině 16. století.