Fotogalerie

Milíř

Jsme na místě, kde býval dříve milíř. Svědčí o tom terénní úprava plošiny a nálezy zbytků dřevěného uhlí.

Milíře sloužily k výrobě dřevěného uhlí. V milířích bylo ponejvíce zuhelňováno dřevo buku, těženého v okolních lesích. Poskytovaly základní palivo k hutnění železa již v dávnověku. Pozůstatky po milířování jsou dodnes nalézány ve velkém množství v okolí Adamova. Josefova, Olomučan, Rudice, Habrůvky a Babic. Zbytky milířů mírně mohylovitého tvaru a kousky dřevěného uhlí pocházejí až z historické nebo nedávné doby. Nálezy dřevěného uhlí v odpadlištích při slovanských železářských pecích v blízkém Wiehlově údolí (Padochov) z 11. století svědčí o intenzívním milířování i v raně středověkém období. V 18. až 19. století byly pro vyčerpání snadno dostupných dřevních zásob zakládány milíře i na méně přístupných místech adamovských lesů. Dřevěné uhlí bylo základním palivem pro huť Františku v Josefovském údolí ještě ve 2. polovině 19. století.