Fotogalerie

Zakrslá lipová bučina

Na tomto místě je nápadný nízký vzrůst lesního porostu. K buku bizarních tvaru je ve větší míře přimísena křivolaká lípa velkolistá. V podrostu je více mechů, náročnější druhy chybějí a nápadná bažanka (Mercurialis perennis) je zde zakrnělá. Objevují se zde jestřábníky a více trav. Půda je mělká, kamenitá a porosty trpí nedostatkem vláhy.

Lesnická typologie zařazuje porosty v horní části svahů s bažankou vytrvalou (Mercurialis perennis), ostřicí prstnatou (Carex digitata), jestřábníky (Hieracium) a mechy do tzv. zakrslých lipových bučin a lokality s převahou pěchavy vápnomilné (Sesleria calcaria) do dealpinských bučin.